Konya Bilim Merkezi BilimUp

Bir Medeniyetin Bilimi: Mısırbilim

Beyza Gizem Yıldırım
4 dk
1456

Horus‘ un gözü, Kral Thor gibi antik Mısır'a ait kavramları duymuşsunuzdur. Eski uygarlıklardan bahsederken akla ilk gelenlerden biri de Mısır medeniyetidir. Bu durumun birkaç nedeni olabilir. Örneğin piramitler dünyanın yedi harikasından biridir ve hakkında hala aydınlatılamamış konular vardır. Daha da önemlisi eski Mısır uygarlığının 3000 yıldan fazla hüküm sürmesi ile tarihinin en güçlü ve ikonik uygarlığı olmasıdır.


Tarihe coğrafya ve kaynakların dağılımı açısından bakmak gerekirse Fırat ve Dicle nehirlerinin Mezopotamya’da yaşayan insanların dünya görüşünü şekillendirdiği gibi Nil Nehri'nin de Mısırlıları derinden etkilediğini söyleyebiliriz. Nil Nehri düzenli, tehlikesiz ve ulaşıma uygun olduğundan tarım için dünyanın en güvenli ve verimli alanlarından biridir. Her yaz aynı zamanlarda taşan nehir çekildiğinde arkasında verimli ve ekime uygun tarım alanları bırakır. Eski Mısır'da tarım o kadar zahmetsizdi ki Mısırlılar tohumları toprağa atıyor ve ardından ineklerini bu alanda yürütüyorlardı. Verimli toprak ve suyun da sayesinde tohumlar kolayca filizleniyordu. Çoğu nehir medeniyetinin aksine yalnızca Mısırlılar Nil Nehri boyunca yerleşim yeri inşa etmişlerdi. Ulaşıma uygun olduğu için akıntı ile nehir üzerinden taşımacılık yapabiliyorlardı. Ayrıca diğer medeniyetler karmaşık ve çokça emek gerektiren hidrolik teknikleri kullanarak sulama yaparken Mısırlılar çok kısa sürede sulama yapabiliyorlardı. Sonuç olarak Nil Nehri Mısırlılara, görece az işle çok fayda sağladı. Bu yüzden medeniyet inşa etmek ve başka etkileyici işlerle uğraşmak için bolca zaman ve enerjiye sahiplerdi.


Antik Mısır’da görülen hakim inançta muska, sihir, kâhinlik, kutsal hayvanlar, özellikle kutsal kediler vardı. Sümerlerde ölümden sonrası karanlık ve kasvetli bir yerken Mısırlılar ölümden sonra işe yarayacak şeylerle gömülürdü. Çünkü ölümden sorası normal hayatın bir devamı olarak görülürdü. Piramitlerin içine inşa edilmiş mezarlarda altın, takı, yiyecek, içecek ve hatta mumyalanmış evcil hayvanlar bulunabilirdi. Ölümü tanrılara yapılan bir yolculuk olarak gördükleri için bedenlerinin mumyalanması bir hazırlık süreciydi. Piramitler eski Mısırlıların yaşamlarında dinin bir kanıtıydı. Aynı zamanda yenilikçi ve kültürel gücü de temsil ediyordu.

Eski krallık son derece edebiydi. Kutsal olan hiyeroglif ve ticaret gibi günlük kullanılan sıradan yazı olmak üzere iki çeşit yazı vardı. Mısırlıların matematikte, ölçüm tekniklerinde ve yazılı dilde ortaya koydukları katkılar medeniyetlerini uzun süre devam ettirebilmelerindeki sırlardan biridir. Son olarak eski krallık inanılmaz derecede zengindi. Ancak M.Ö. 2200 yıllarında kuraklıklar ve firavun savaşları nedeniyle ara döneme girildi. Ardından bunu orta krallık takip etti. Topraklarını dönemin en iyi bronz silahları, gelişmiş oklar ve üstün askeri teknolojileri sayesinde genişlettiler.

Eski Mısır, Hristiyanlıktan bin yıl, Çin’den sekiz yüzyıl eski bir uygarlıktır. Antik Mısır uygarlığı matematiksel yetenekleri, dini, siyasi ve askeri özellikleriyle modern zamanlarda da hala hakkında konuşulan ve insanlığa büyük kültürel katkısı olmuş bir medeniyettir.


Kaynakça
  1. https://www.britannica.com/place/ancient-Egypt
  2. https://www.livescience.com/55578-egyptian-civilization.html
  3. Kitchen, K. A. (1991). The chronology of ancient Egypt. World Archaeology23(2), 201-208.
  4. Lloyd, A. B. (2014). Ancient Egypt: state and society. Oxford University Press.
Benzer Makaleler
Cezeri'nin Su Çarkı ile Çalışan Su Tulumbaları
Mikroskop Nedir? Mikroskopların Özellikleri Nelerdir?
En Ölümcül Salgın Kara Ölüm
Karanlık Bilim: Biyolojik Silahlar Nasıl Ortaya Çıktı?
Anestezi Keşfedilmeden Önce Cerrahlar Ameliyatları Nasıl Yapıyorlardı?
Tuvaletin İlginç Tarihi
Ölçü Birimleri Nasıl Ortaya Çıktı?
Kan Gruplarının İlginç Keşfi
Talidomid Faciası: Doğuştan Sakatlıkların Hikayesi
Orta Çağda Bilim Ve Tıpın Öncüsü: İbn-i Sina
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER