Konya Bilim Merkezi BilimUp
 / 

Yeni Teknolojiler İnsanları İşsiz Mi Bırakıyor?

Hasan Gürel
4 dk
945

Yeni teknolojiler, otomasyon ve sanal yapay zekâ gibi uygulamaların gelişmesi, bazı insan gücü gerektiren işlerin makinelere devredilmesi sonucunda insanların işsiz kalması olası olabilir. Özellikle yinelenebilir ve tekrar eden işlerin yapılmasını gerektiren sektörler, teknolojik ilerleme ile hızla otomatikleşerek, insanları devre dışı bırakabilir.

Pandemi

COVID-19 pandemisi, dünya genelindeki istihdam piyasası üzerinde derin bir etki yaratmış ve iş kayıpları ile işsizliğin artmasına sebep olmuştur. Pandemi, ekonomik faaliyetlerde ani ve şiddetli bir daralmaya neden olarak işletmelerin kapanmasına ve işten çıkarmalara yol açmıştır. Otelcilik, turizm ve perakendecilik gibi sektörlerde çalışan çok sayıda işçi özellikle etkilenmiştir, çünkü kapanmalar ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla fiziksel önlemler, tüketici harcamalarını azaltarak tedarik zincirlerini bozmuştur. COVID-19 pandemisi, taşımacılık ve teslimat gibi hizmetlerde talebin düşmesi nedeniyle iş ekonomisindeki işçiler için de yeni zorluklar yaratmıştır. Devletin, teşvik paketleri ve diğer tedbirlerle istihdamı destekleme çabalarına rağmen, pandemi dünya genelinde işsizliğin artmasına neden olmuştur. Ancak, pandeminin istihdam üzerindeki uzun vadeli etkisi, pandeminin evrimi ve devlet ile özel sektör tarafından istihdamı destekleme çabalarının etkililiğine bağlı olacaktır.

Yeniliklerin Yayılması

Yeni fikirler ve bilgiler; bireyler, kurumlar ve hatta ülkeler arasında paylaşılarak yayılmaktadır. İnternet ve sosyal medya gibi teknolojik ilerlemeler, bilgi ve tekniklerin hızlı bir şekilde yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Şirketler, araştırma kurumları ve üniversiteler arasındaki iş birlikleriyle ortaklıklar da yeniliklerin yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ekonominin globalleşmesi de şirketlerin yeni pazarlara açılması ve ürünlerini, teknolojilerini daha geniş bir kitleyle paylaşma amacıyla yeniliklerin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, yeniliklerin yayılması, toplum için ilerlemeye ve yaşam standartlarının iyileşmesine yol açmaktadır.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, yani dördüncü sanayi devrimi, imalat endüstrisinde dijital, fiziksel ve biyolojik sistemlerin entegrasyonunu içermektedir. Bu otomasyon ve dijitalleşme yönündeki kayma, belirli endüstrilerde iş kayıplarına yol açabilmektedir. Ancak, Endüstri 4.0'ın veri analitik, güvenlik ve teknoloji bakımı gibi alanlarda yeni iş fırsatları yaratması beklenmektedir. Ayrıca, Endüstri 4.0 sonucu oluşan şirketlerin artan verimliliği ve rekabetçiliği, ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve uzun vadede yeni iş oluşumuna neden olacaktır. Bu nedenle, Endüstri 4.0 ve işsizlik arasındaki ilişki çok yönlü ve komplekstir. Bazı işçilerin yeni iş bulma konusunda zorluk yaşamalarına rağmen, Endüstri 4.0'ın yeni fırsatlar oluşturması ve ekonomiyi büyütmesi sebebiyle iş piyasası üzerinde genel etkisinin olumlu olması beklenmektedir.

Dijital Ekonomi

Dijital ekonomi ve işsizlik arasındaki ilişki çok yönlü ve komplekstir. Teknolojinin ve internetin yaygın olarak kullanımının özelleştiği dijital ekonomi, yeni iş fırsatları yaratma potansiyeline ve ekonomik büyümeyi tetikleme potansiyeline sahiptir. Bir yandan, dijital teknolojiler ve otomasyon belirli endüstrilerdeki insan emeğini yerine koyma yeteneğine sahiptir. Bu da iş kayıplarına ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Öte yandan, dijital ekonomi aynı zamanda yazılım geliştirme, veri analitik ve güvenlik gibi alanlarda yeni işler yaratmaktadır. Bu nedenle, bazı işçilerin yeni iş bulma zorlukları yaşamasına rağmen, dijital ekonomi uzun vadede ekonomik büyümeyi tetiklemekte ve yeni iş fırsatları yaratma potansiyeline sahiptir. Devlet politikaları, eğitim fırsatları ve teknolojik değişimin hızı gibi birçok faktörün dijital ekonomi ve işsizlik arasındaki ilişkiyi şekillendirdiğini unutmamak önemlidir.


Teknolojik Dışlama

Teknolojik dışlama, teknolojik ilerlemenin insan işgücünün yerini alması sonucu ortaya çıkan işsizlikle ilişkili bir durumdur. Özellikle otomasyon ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmeler, bazı işlerin yapılması için insan gücüne ihtiyaç duymayacak hale gelerek işsizliğe neden olabilmektedir. Bu durum, ekonomik açıdan zayıf olan bölgeleri ve az nitelikli işçileri en fazla etkilemektedir. Ancak, teknolojik dışlamanın işsizliğe yol açmasının yanı sıra, insanların daha verimli ve kârlı işlerde çalışmasına da olanak tanıyabilmektedir.

Sonuç olarak teknolojinin gelişmesi hem işsizliğe hem de yeni iş alanlarına neden olabilmektedir. Teknolojik ilerleme, eski işlerin yerini almasına rağmen, aynı zamanda yeni ve daha yüksek teknoloji içeren iş alanlarının ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Bu iş alanları, internet teknolojileri, yapay zekâ ve büyük veri gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerin iş bulmasına olanak tanımaktadır. Ancak bu iş alanları, eski işlerin yapıldığı bölgelerde bulunmayabilir veya iş yerlerinde yeterli sayıda işçi bulunmayabilir. Bu nedenle, teknolojinin gelişmesi, işsizliğin azalmasına neden olurken, aynı zamanda yeni iş alanlarının oluşmasına da neden olabilir.


Kaynakça

1.Kaynakça: New technologies, potential unemployment and ‘nescience economy’ during and after the 2020 economic crisis Stepan Zemtsov https://sci-hub.ru/https://doi.org/10.1111/rsp3.12286

2.Technology, unemployment and efficiency Author links open overlay panel DaronAcemoglu Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA

3.https://doi.org/10.1016/S0014-2921(97)00019-6 


Benzer Makaleler
Nanosensörler Kalp Krizini Tespit Edebilir Mi?
Gramofonlar Nasıl Çalışır?
Elektronik Atık Sorunu Çözülebilir Mi?
Arkeolojik Bulguların Yaşı Nasıl Hesaplanıyor?
Tuz Tanesi Boyutunda Fotoğraflar Çeken Kamera
Kan Vermeden Değerlerinizi Ölçmenin Bir Yolu Olsa Nasıl Olurdu?
Web Siteleri Temalarıyla Kullanıcılarını Manipüle Mi Ediyor?
Bilgisayarlar da Bilgisayarlardan Oluşur
Kişisel Veri Gizliliği Nedir ve Neden Önemlidir?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER