Konya Bilim Merkezi BilimUp
 / 

Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi Nedir?

Konya Bilim Merkezi
2 dk
1202

Sosyal duygusal öğrenme, zekayı ve beceriyi ölçmede en önemli unsurlardan biri haline gelen duygusal zekâ kavramı içerisinde oluşmuş birey eğitimi ve gelişimine yönelik bir kavramdır.

Sosyal duygusal öğrenme, kendimizi ve dünyayı anlayıp üzerine beceri geliştirmektir. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) kuruluşuna göre SDÖ yani sosyal duygusal öğrenme eğitimi; bilgiyi yeterli seviyede anlayıp hayata geçirebilen, buna göre davranış ve tutum geliştirebilen, kendi kimliğini sağlıklı şekilde oluşturabilen, kişisel ve evrensel amaçlarını gerçekleştirebilen, derin ilişkiler kurabilen ve başkalarının duygularını anlayabilen bireylerin yetiştirilmesidir. Bu beceriler genel olarak beş başlık altında toplanmıştır. İçerisinde yer alan öz kavramından kasıt kendimizdir. Öğrenme sürecinde kişi kendini tanır, çevresini tanır, yönetim sağlar ve sorumlu karar verir. Sosyal duygusal öğrenme, birçok unsur bulundurması itibarıyla genişletilmiş öz farkındalıkların ve yönetimin genel adıdır.

Sosyal Duygusal Öğrenmenin Beş İlkesi

 1-) Öz farkındalık

2-) Öz yönetim

 3-) Sosyal farkındalık

4-) İlişki kurma becerileri

5-) Sorumlu karar verme ve problem çözme

İlkeler, [Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)], Akademik Sosyal ve Duygusal Öğrenme İş Birliği tarafından ortaya koyulmuştur.

Temelde sosyal çevreden ve bu çevrede bulunan insanlardan davranış ve düşünce öğreniriz. Öğrenirken, sosyal duygusal öğrenme becerisinin gelişimi oldukça önemlidir. Buna göre kendimizi tanır, duyguları fark eder ve yönetebilir, sosyal çevredeki insanların duygularını doğru anlayıp analiz edebilir ve en önemlisi ilişkileri güçlü şekilde yönetebiliriz. Sosyal duygusal öğrenmenin ilkeleri öğretmenler tarafından öğretilebilir olduğu ve çocukların okul hayatında, hayatta daha başarılı kişiler olduğu yapılan anketler ve araştırmalar ile gösterilmiştir. SDÖ eğitimi sayesinde çocukların okula daha bağlı oldukları, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle etkin iletişim sağlayarak öğrenme odaklı olmasına, duygu ve davranışlarını düzenleyerek hedeflerine ulaştıkları öğretmenler tarafından rapor edilmiştir. Bazı ülkeler, çocukların yaşam becerilerini geliştirebilmesi için SEL (Social Emotional Learning/ Duygusal Sosyal Öğrenim) adı altında ders vermektedir.

Sosyal duygusal öğrenme, beyindeki gelişime bağlı olarak bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi boyunca devam eder. Bir bebek önce evin içerisinde bulunan yetişkinlerin yüzlerini görür, duygularını okur ve sonra okula gider, okulda bulunan kişilerin duygularını okuyabilir ve bu şekilde çevre genişledikçe gelişim sağlanabilir.

Duyguları düzenleyip, kontrol edebilme, iç motivasyon sağlayabilme, atılgan olma ve özgüven gibi yetileri kazanmak hızlı bir şekilde gerçekleşmez, öğretmenin ve ailenin sağlayacağı güvenli bir ortam ve pozitif desteği olan ebeveyn gibi dinamikler aracılığı ile sosyal duygusal öğrenme süreci desteklenebilir.


Kaynakça

1- https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/381856 

2-https://www.jstor.org/stable/44219018?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents 

3-)https://www.proquest.com/openview/1594c2b4863dd90d9236e3a808f41412/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y 

4-) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED558068.pdf 

Benzer Makaleler
Neden Kereviz Yemeliyiz?
Bir Eklem Görevi Gören Kalça Protezleri
Şizofreni Nedir? Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Şizofreni Hastalığının Tedavisi Var Mı?
Hipertansiyon (yüksek tansiyon) Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Uykusuzluk Bencilliğe Sebep Olur Mu?
Şeker Hastalarının Yaraları Neden Geç İyileşir?
Seyahat Etmek Beyninizin Bağlantı Kurma Kapasitesini Artırır
Kramp Neden ve Nasıl Oluşur?
Ateşimiz Yükselince Neden Üşürüz?
Kollarımızı Yürürken Neden Sallarız?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER