Konya Bilim Merkezi BilimUp

Mutluluk Enjekte Edilebilir Mi?

Büşra Elif Kıvrak
3 dk
736

Hepimizin mutluluğu aradığı zamanlar olmuştur. Fakat öyle kolay ulaşılabilen bir şey değildir mutluluk. Mesela, bir enjektör yardımıyla enjekte edilebilir mi?


Bakterilerin Enjekte Edilmesi İle Mutluluk Bağlantısı

Kansere çözüm bulma amacıyla yapılan bir çalışmada, bakteri enjekte edilen deneklerin enjeksiyon sonrası daha mutlu oldukları tespit edilmiştir. Bilim insanlarının planı, tümöre bakteri enjekte ederek bağışıklık sistemini aktifleştirmek ve tümörü yok etmek üzerine olmuştur. Ancak, çalışmanın çıktıları bilim insanlarının planladıklarından çok daha farklı olmuştur. Hayvanlarla yapılan bir çalışmada Mycobacterium vaccae bakterisi enjekte edilerek, hayvanların ön beyin bölgesindeki nöronlarında yüksek miktarda serotonin salgılandığı, yani serotonerjik hücrelerin aktifleştirildiği ve enjeksiyon yapılan deneklerin duygu durumlarının olumlu yönde etkilendiği görülmüştür.


Bakteri Enjeksiyonu Sonrasında Gelişenler

İngiltere’de üç farklı üniversitenin ortak çalışması olan araştırmada, farelerin bağışıklık sistemini aktifleştirmek için M. vaccae bakterisi inaktif -yani işlem görmüş ve canlılık fonksiyonunu kaybetmiş- bir şekilde farelere enjekte edilmiştir. Enjeksiyondan sonra farelerin stresle ilişkili duygusal davranışları, zorunlu yüzme testi aracılığıyla ölçülmüştür. Zorunlu yüzme testinde, fareler havuzlara konulmuş ve farelerin yüzme davranışları gözlemlenmiştir. Havuzun dışına çıkamayacağını anlayan fareler bir süre sonra hareketsiz kalmıştır. Bu hareketsiz kalma süresi umutsuzlukla ilişkilendirilmiştir. “İmmobilizasyon süresi” olarak adlandırılan bu süre, farelerin depresif duygu halleriyle ilgili bir fikir vermekte ayrıca, antidepresanların etkisini anlamak için de kullanılan bir parametredir. Yapılan bakteri enjeksiyonu sonrasında farelerin immobilizasyon sürelerinin azaldığı ve farelerin duygu durumlarının yükseldiği gözlemlenmiştir.

Aynı zamanda, farelerde tamamen bağışıklık aktivasyonuna bağlı olarak aktifleşen serotonerjik sinir hücrelerinin tespit edilmesi yönündedir. Yani normal koşullarda farklı uyarıların aktifleştirdiği sinir hücreleri ile bu çalışmada tespit edilen sinir hücresi popülasyonu farklılık göstermiştir. Beynin rafe çekirdekleri bölgesini oluşturan bu sinir hücresi popülasyonlarından bazıları kuyruk (dorsal raphe nucleus, caudal part: DRC) bölgesindeyken, bazıları interfasiküler (dorsal raphe nucleus, interfascicular part) bölgede konumlanmaktadır. Kuyruk bölgesindekiler stres ve anksiyete ile ilişkili iken, interfasiküler bölgesinde bulunanlar duygusal ve bilişsel davranışlarla ilişkili bulunmuştur. İnterfasiküler bölge aynı zamanda baş etme yanıtlarıyla da ilişkili bir bölgedir. Baş etme yanıtları, stresli durumlarda geliştirilen düşünce ve davranışlardır. Yapılan enjeksiyon, rafe çekirdeklerinin duygusal davranışlarla ilişkili bölgesindeki serotonerjik sinir hücrelerini aktifleştirerek antidepresan benzeri bir etki göstermiştir.

Yapılan araştırmalardan, bağışıklık sisteminin aktifleştirilmesini sağlayan bakteri enjeksiyonunun, farelerdeki duygu durumu üzerinde olumlu etkiler yarattığı sonucunu çıkarabiliriz. Ancak bu durum sadece M. vaccae bakterisinin sebep olduğu bir durum olmayabilir. Bu sebeple, daha fazla yapılacak çalışmalarla bu yöntemin depresyon özelinde ne kadar etkili olacağı daha iyi anlaşılacaktır.

Benzer Makaleler
Bitkiler de Konuşur
Kahve ya da Çay Tercihimizi Genler mi Belirler?
Arılar Kovanlarını Nasıl Koruyor; Propolis ve Arı Sütü
Uyku Gerçekten Dinlendirir Mi?
Hapşırmak Sadece İnsanlara Mı Özgüdür?
Böcekler Neden Işık Etrafında Toplanır?
Aksolotl Semenderleri Beyinlerini Nasıl Yenileyebiliyor?
Acıyı Algılayamayan Beynimiz Nasıl Ağrıyor?
İlk Hücre Teorisi: Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı?
İlaçlar Nasıl Onaylanıyor?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER