Konya Bilim Merkezi BilimUp

Kıtalar İsimlerini Nereden Alıyor?

Konya Bilim Merkezi
4 dk
2821

Kıtalar İsimlerini Nereden Aldı?

Diğer lisanlarda da benzer şekilde kullanılan “kıta” anlamındaki İngilizce “continent” kelimesi Latince’deki “süre giden kara parçası” anlamına gelen “terra continens” kelimesinden türemiştir.

Okullarda genellikle beş kıta (Afrika, Amerika, Asya, Avustralya, Avrupa) olduğu öğretilir. Olimpiyat sembolündeki, iç içe geçmiş beş halka da bu beş kıtayı temsil eder. Günümüzde bazı Jeologlar ve bilim insanları tarafından, Dünyada en fazla dört ya da beş kıta olduğu düşünülürken, bazıları tek bir kara parçası olması nedeniyle Avrupa ve Asya’nın “Avrasya” adıyla bir kıta olması gerektiğini ileri sürüyor, bazıları da Amerika’yı güney ve kuzey olarak iki kıta kabul edip, kıta sayısını yediye çıkartır.

Peki bu kıtaların isimlerini nereden aldığı hiç merak ettiniz mi?

Amerika

Amerika isminin nereden geldiği gerçekten büyük bir karmaşadır. Amerika’ya ilk ayak basan olmasa da, Kristof Kolomb kıtayı keşfeden kişiydi. Ancak Kolomb farklı bir kıta keşfettiğinin farkında değildi. Toprakların ayrı bir kıta olduğunu savunan kişi kaşif ve haritacı olan İtalyan Amerigo Vespucci idi. Nihayetinde ayrı bir kara parçası olduğu kanıtlandığında Vespucci’nin ismi kabul gördü.

Avrupa

Bir düşünce okulu, ismin eski Yunan mitolojisine kadar uzandığını savunuyor. Yunan mitinde Europa, Agenor veya Phoenix adında bir Fenike kralının kızıydı. Başlangıçta bugün Türkiye sınırları içinde olan Trakya (Thrace) için kullanılan isim sonra Yunanistan, milattan önce 500 yıllarından sonra daha kuzey kısımlar, sonunda da tüm Avrupa için kullanılır olmuş. Avrupa, kelime anlamı olarak Latince’deki “eurys” (geniş) ve “ops” (yüz) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olabilir. Bir başka teoriye göre ise “Europa” Sümerler zamanında Sami dilindeki “karanlık” veya “inmek” anlamındaki “ereb” kelimesinden türemiştir. Mezopotamya’da yaşayan insanlar oralara göre daha batıda kalan Avrupa topraklarına “karanlığın indiği” ya da “güneşin battığı topraklar” diyordu.

Afrika

Antik Roma’da kullanılan “Africa Terra” ismi “Aferlerin ülkesi” (Afri, Afer’in çoğulu) anlamında, kıtanın başkenti Kartaca olan kuzey kısmı (günümüzdeki Tunus) için kullanılıyordu. “Afer” kelimesinin kökeni ile ilgili olarak farklı görüşler var. Kelimenin çıkış noktası, Kuzey Afrika’da yaşayan “Afridi” kabilesinin ismi, Fenike dilinde toz anlamına gelen “afar” ya da koloni anlamına gelen “afrygah” veya Yunanca soğuk olmayan anlamındaki “aphrike” olabileceği gibi Latince güneşli anlamındaki “aprika” da olabilir.

Avustralya

Avustralya ismi, Latince “güney tarafta olan” anlamındaki “australis” kelimesinden türemiştir. Romalılar zamanından başlayarak devamlı olarak Hint Okyanusu’nun güneyinde, kuzey yarım kürenin karşıtı bir kara parçası olması gerektiği kabul edilmiş, burası ve sonradan güneyde keşfedilen her yeni toprak için Latince “bilinmeyen güney ülkesi” anlamında “Terra Australia İn-cognita” ifadesi kullanılmıştır.

Asya

Kesin bir bilgi olmasa da Asya ismi Akadca Asu’dan türetilmiştir kanaati hakimdir. Asu, doğu ve yükselmek manalarına gelir. Diğer taraftan Asya, Mezopotamya’nın doğusu ve güneşin doğduğu yer anlamlarına geliyor.

Antartika

Antarktika, Kuzey’in ya da “Artik”in karşıtı anlamına gelir. Güney Yarımkürenin en güneyinde yer alan ve yerleşik olarak kimsenin yaşamadığı tek kıtadır. Kıtanın sıcaklık ortalaması ortalama -50 derecedir.


Benzer Makaleler
Dünyanın En Derin Çukuru: Mariana
Tarihteki En Büyük Tsunamiler
Hayvanların Evcilleştirme Süreci
Toprak Kaybı -  Erozyonun Etkileri
Dünyanın %70'i Sularla Kaplıysa neden Su Krizi Yaşanıyor?
Palm Yağı Problemi
Kar Nasıl Oluşur?
Tarihteki 10 Büyük Deprem
İlginç Coğrafya Bilgileri
Dünya'nın Katmanları
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER