Konya Bilim Merkezi BilimUp

İnsanlığın İyiliği İçin Canlılığı Şekillendirmek: Biyoteknoloji Nedir?

Ayşe Kübra Gürel Küçükkırlı
25 dk
899

Biyoteknoloji adından popüler olarak biyolojik silahlar, korkunç planlar, soykırım iddiaları ve çoğunlukla genetik müdahalerle söz ettirse de aslında günümüzde çok az tanınmaktadır. İlk defa Karoly (Karl) Ereky tarafından 1919 yılında literatüre kazandırılan biyoteknoloji, günümüzde insan ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan en önemli bilim dallarından biridir. Peki gerçekten nedir bu biyoteknoloji, hangi konuları hangi amaçla çalışır? En önemli sorumuz ise biyoteknolojiden neden bu kadar korkuyoruz?


Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknolojinin sözlük anlamı canlı üretim bilimidir. Yani biyo-tekno. ve loji sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş olan biyoteknoloji, değişik ürünlerin, canlı materyallerden yararlanılarak eldesi anlamında kullanılır. Ancak biyoteknoloji denince öncelikle mikroorganizmalar kullanılarak değişik ürünlerin sağlanışı akla gelirse de, sağlanan son gelişmeler mikroorganizmalardan veya gelişmiş canlılardan sağlanan parçacıklarla gerçekleştirilen üretimler de biyoteknolojinin kapsamına dahil edilmiştir. 

Biyoteknoloji, var olan sorunların çözülmesi ve insanlara yararı olan ürünlerin üretilmesi için biyolojik süreçlerin kullanılmasıdır. 

Biyoteknoloji, yaşayan organizmaları veya onların ürettikleri maddeleri insanlara faydalı olmak amacıyla kullanır. Bu tanımla çalışma alanı yeterince anlaşılamadığı için 1992 tarihli Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Antlaşması'nda biyoteknolojinin tanımı yeniden yapılmıştır. Antlaşmaya göre: “Belirli bir kullanıma yönelik olarak ürünlerin ve proseslerin oluşturulması veya iyileştirilmesi için biyolojik sistemlerin, canlı organizmaların ya da bunların türevlerinin kullanıldığı her türlü teknolojik uygulama biyoteknoloji olarak tanımlanır."

Günümüze biyoteknoloji; mikroorganizmalar, hücre veya doku kültürleri, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya, gıda bilimi, tarım ve mühendislik gibi bilimlerinin kullanılarak değerli ürünlerin elde edildiği interdisipliner bir bilim dalıdır. Yeni keşiflerin ortaya çıkması biyoteknolojinin sınırlarını genişletmeye devam etmektedir. Biyoteknolojinin; kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, gri, kahverengi, mor, altın, sarı ve siyah olmak üzere 10 farklı faaliyet alanı vardır. Faaliyet çeşitliliğine rağmen biyoteknoloji toplum nezlinde siyah rengiyle tanımlanmaktadır. Bu yazıda amacımız, olabildiğince bu bilim dalının çalışma alanını anlayıp yapılan çalışmaları değerlendirebilmek için okuryazarlığımızı arttırmak olacaktır.


Biyoteknoloji Nasıl Ortaya Çıktı?

Biyolojinin alt dallarından birçoğu öncü bilim insanları ile ortaya çıkmıştır. İlk defa hücre keşfiyle mikrobiyolojiyi bilim dünyasına tanıtan Antony van Leeuwenhoek, meşhur bezelye deneyleriyle Darwin’in önemli soru işaretlerinden birini cevaplayaran genetik bilimini kuran Gregor Mendel gibi birçok disiplin bilimsel keşiflerle ortaya çıkmıştır. Ancak biyoteknolojinin ortaya çıkış hikayesi, MÖ 4000’lerde Babil ve Sümerler’in mayalandırma yöntemi ile bira elde etmelerine kadar dayanmaktadır. Yani insanlar bizim yazılı kaynaklarla ulaşamadığımız dönemlerde bile ihtiyaçlarını karşılamak için kendileri dışında birçok canlıyı kullanmışlardır. 

Babil ve Sümer medeniyetleri, tarih öncesi dönemlere dayanan antik Mezopotamya kültürleri arasında yer alır. Bu dönemlerde, biyoteknoloji kavramı modern anlamıyla kullanılmıyordu, ancak o dönemdeki toplumlar doğal kaynakları kullanarak çeşitli ürünler elde ediyorlardı. Ancak, bu ürünlerin birçoğu biyolojik süreçlere dayanıyordu. 

Tarım Ürünleri: Babil ve Sümer tarımı, sulama sistemleri ve toprak yönetimi gibi gelişmiş teknikleri içeriyordu. Bu, bitki yetiştirme ve tarım ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik çabaları kapsar.

Fermente Gıdalar: Bu dönemde, fermente edilmiş gıdaların üretimi yaygındı. Fermentasyon, özellikle bira ve ekmek yapımında kullanılıyordu. Bu süreç, mayaların doğal faaliyetleri kullanılarak gerçekleştiriliyordu.


İlaçlar ve Bitkisel Tedaviler: Sümerler, çeşitli bitkileri tıbbi amaçlarla kullanıyorlardı. Bitkisel ilaçlar ve tedaviler, hastalıkların tedavi edilmesinde önemli bir rol oynuyordu. Bitki özleri ve bitki tabanlı karışımlar kullanılarak çeşitli sağlık sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılıyordu.

Tekstil Ürünleri: Sümerler, pamuk ve yün gibi doğal lifleri kullanarak tekstil ürünleri üretiyorlardı. Elde edilen kumaşlar, giyim ve diğer ihtiyaçlar için kullanılıyordu.

Kil Tabletler: Bu dönemde, bilgi saklama ve iletişim için kil tabletler kullanılıyordu. Bu tabletlerde yazılan bilgiler, tarım uygulamaları, ticaret, hukuk ve diğer konularda bilgi içeriyordu.

Bu biyoteknolojik ürünler, o dönemdeki bilgi ve teknoloji düzeyine dayanarak elde ediliyordu. Ancak, modern biyoteknolojide kullanılan ileri teknolojilere kıyasla, bu dönemlerdeki uygulamalar daha sınırlı ve basit idi.


Modern Biyoteknoloji Uygulamaları Nelerdir? 

Günümüzde biyoteknolojik metotlarda, ilaç veya diğer özel amaçlar için üretilen birçok protein bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri insülindir. Vücudun kan şekeri derişiminin düzenlenmesine yarayan insülin hormonu diyabet hastalarında üretilememektedir. Bu amaçla bilim insanları, 1920'li yıllarda domuz ve inek pankreasından izole edilen insülini diyabet hastalarına sunmuştur. Bir diğer uygulama gen terapisi olarak bilinen, bir hastalığın tedavisi için, DNA'nın hücre İçinde başkalaştırılmasıdır. Bu uygulama ile kristik fibroz, kanser ve AIDS gibi hastalıklara tedavi geliştirilmektedir. Biyoteknolojinin en bilindik uygulamalarından biri de DNA parmakizi tekniğidir. Kriminal araştırmalarda, olay yerinde elde edilen saç, vücut sıvısı veya deri örneği, şüpheli  kişilerin DNA'sı ile karşılaştırılır. Aynı şekilde babalık testinde de, anne, çocuk ve babanın DNA'ları tespit edilir. Anne ve çocuğun eşleşen DNA'ları elimine edilerek, kalanlarla babanın DNA'sı karşılaştırılır. Modern biyoteknoloji, biyolojik sistemleri, organizmaları ve hücreleri manipüle etmek ve kullanmak amacıyla geliştirilen çeşitli teknoloji ve uygulamalardan oluşan geniş bir alanı kapsar. 

Genetik mühendisliği, genlerin manipüle edilmesini ve değiştirilmesini içerir. Bu, organizmaların genetik materyalinde istenilen özellikleri eklemek, çıkarmak veya değiştirmek için kullanılır. Gen mühendisliği uygulamaları, tıp, tarım ve endüstri gibi birçok alanda kullanılır.

Rekombinant DNA Teknolojisi, farklı organizmalardan alınan genetik materyallerin birleştirilerek yeni genetik yapılar oluşturulmasına olanak tanır. Bu sayede, belirli özelliklere sahip organizmalar üretmek veya ilaç, aşı gibi ürünleri üretmek mümkün olur.

Hücre Kültürü ve Biyoprosesler, hücreleri kontrollü ortamlarda çoğaltma ve yetiştirme sürecidir. Bu teknik, hücre temelli ürünlerin (ilaçlar, biyolojik ürünler) üretiminde kullanılır. Biyoprosesler, hücre kültürü ile ilgili süreçleri optimize etmeyi amaçlar.

CRISPR-Cas9 Sistemi (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ve Cas9 (CRISPR-associated protein 9), genetik materyali düzenlemek için kullanılan bir sistemdir. Bu teknoloji, belirli genetik hataları düzeltmek veya istenmeyen genleri kesebilmek için kullanılır.

Biyoteknoloji Çalışma Alanları ve Biyoteknoloji Renkleri

Günümüzde biyoteknolojinin tıbbi, gıda, tarım, hayvancılık, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji olmak üzere beș temel alanı bulunmaktadır. Biyoteknolojinin alt dallarını sınıflandırıken her bir alanı ifade etmek için farklı renkler kullanılmaktadır.

"Biyoteknoloji renkleri" ifadesi, genellikle biyoteknoloji ile ilgili farklı alanlardaki uygulamaları temsil etmek üzere kullanılan bir metafordur. Bu renkler genellikle biyoteknolojinin çeşitli yönlerini ve uygulama alanlarını sembolize etmek için kullanılır. Ancak, bu bir standart değildir ve farklı kaynaklarda farklı renklendirmeler görülebilir.

Günümüzde biyoteknolojinin tıbbi, gıda, tarım, hayvancılık, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji olmak üzere beș temel alanı bulunmaktadır. Biyoteknolojinin alt dallarını sınıflandırıken her bir alanı ifade etmek için farklı renkler kullanılmaktadır.

2003 yılında yapılan US-EC Biyoteknoloji toplantısında ABD Ulusal Vakfı Direktörü Dr.R.Colwell; "Bir Biyoteknoloji bayrağı örebilseydik, üç renk içerirdi. Tıbbi uygulamalar için kırmızı, tarım için yeșil ve endüstriyel biyoteknoloji için beyaz. Bugün ise biyoteknoloji renk kodlarının gökkușağı kadar zengin tonlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde renk kodlarıyla ifade edilen biyoteknoloji sınıflandırılmasına bakılacak olursa;

 • Kırmızı: Sağlık, Medikal, Tanı
 • Yeșil: Tarım ve Cevre
 • Mavi: Su, Sahil ve Deniz
 • Sarı: Gıda ve Beslenme
 • Beyaz: Genlere dayalı biyoendüstriler
 • Kahverengi: Sulama ve Çölleşme
 • Siyah: Biyo-terör, Biyo-sug
 • Mor: Patent, Fikrî mülkiyet hakları
 • Altın: Biyoinformatik, Nanoteknoloji
 • Gri: Fermantasyon ve Biyoproses teknolojisi, şeklinde karşımıza çıkmaktadır.Kırmızı Biyoteknoloji

Kırmızı biyoteknoloji terimi, genellikle tıp ve sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamaları ifade eder. Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle insan sağlığına yönelik tedavi ve iyileştirme amaçlarını taşır. Bu kapsamda; gen terapisi, rekombinant aşılar, biyofarmasötikler, insanın zarar görmüş veya işlevini yitirmiş organ ve dokuları için yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanındaki pek çok biyoteknolojik gelişmeyi içermektedir.

İlaç Geliştirme: Kırmızı biyoteknoloji, yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmek amacıyla genetik mühendislik ve biyoteknoloji tekniklerini kullanır. Bu kapsamda, gen terapisi, monoklonal antikorlar ve rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen ilaçlar gibi yenilikçi tedaviler bulunur.

Gen Terapisi: Kırmızı biyoteknolojinin bir parçası olan gen terapisi, genetik hastalıkları tedavi etmek veya genetik olarak kötüleşmiş hücreleri düzeltmek amacıyla genetik materyalin değiştirilmesini içerir.

Diyagnostik Testler: Kırmızı biyoteknoloji, genetik testler, tarama testleri ve diğer tanı yöntemlerini içerir. Bu sayede genetik hastalıkların erken teşhisi, kişiselleştirilmiş tıp ve hastalıkların genetik profillerinin belirlenmesi mümkün olur.

Aşı Geliştirme: Kırmızı biyoteknoloji, aşıların geliştirilmesinde ve üretilmesinde kullanılır. Bu sayede bulaşıcı hastalıklara karşı etkili aşılar üretilir ve salgınların kontrol altına alınmasına katkı sağlanır.

Biyoteknolojik Cihazlar ve Ekipmanlar: Kırmızı biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, biyosensörler ve diğer tıbbi ekipmanların geliştirilmesini içerir. Bu cihazlar, teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır.

Hücre ve Doku Mühendisliği: Kırmızı biyoteknoloji, hücre ve doku mühendisliği çalışmalarını içerir. Bu alanda, hasar görmüş dokuların onarılması, organ nakli ve biyonik protezler gibi yenilikçi tedavi yöntemleri üzerine çalışılır.

Kırmızı biyoteknoloji, insan sağlığına yönelik yenilikçi tedavi yöntemleri ve ilaç geliştirme çalışmalarını içerdiği için büyük bir öneme sahiptir. Bu uygulamalar, genetik bilgi ve biyoteknolojinin tıp alanındaki ilerlemelerine dayanır.


Mavi Biyoteknoloji

Mavi biyoteknoloji terimi, genellikle deniz ve su ürünleri ile ilgili biyoteknolojik uygulamaları ifade eder. Bu alandaki çalışmalar genellikle su kaynaklarından elde edilen biyolojik kaynakları kullanarak endüstriyel, tıbbi ve çevresel amaçlar için yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlar. Deniz organizmalarına odaklanan bu dal temel olarak; yeni ilaçlar, kozmetik ürünler, yiyecek ya da besin takviyeleri oluşturmak için deniz ürünlerinin kullanılmasını kapsamaktadır. Fotosentetik mikroalglerin ürettiği yeni nesil biyoyakıt, en yeni deniz kaynaklı hammaddedir. Büyük olasılıkla bu biyo-yağlar, bugünün ürünleri ile aynı özelliklere sahip olan benzin, dizel yakıt ve jet yakıt dâhil bir dizi materyal üretmek için kullanılabilir. Ayrca tıpta, teșhislerde ve araştırmalarda yararlı olan deniz organizmalarından izole edilmiş enzimatik olarak aktif moleküller bulunmaktadır. Denizin en büyük biyoçeșitliliği sağladığı göz önüne alıdığında, bu tür bir biyoteknolojinin kullanımından yararlanacak çok sayıda sektör olduğunu söylemek mümkündür. İşte mavi biyoteknolojiye örnek uygulamalar:

Deniz Biyoteknolojisi: Deniz biyoteknolojisi, okyanus ve denizel ekosistemlerden elde edilen organizmaların ve bileşenlerin biyoteknolojik olarak kullanılmasını içerir. Bu, ilaçlar, kozmetik ürünler, gıdalar ve diğer endüstriyel ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Denizel Organizmaların Genetik Mühendisliği: Mavi biyoteknoloji, denizel organizmaların genetik yapısını değiştirme ve özellikle ilaç üretiminde veya çevresel uygulamalarda kullanılacak özelliklere sahip hale getirme amacıyla genetik mühendislik uygulamalarını içerir.

Denizel Mikroorganizmalar ve Enzimler: Denizel mikroorganizmalar ve enzimler, endüstriyel süreçlerde, biyoremediasyon (biyolojik olarak kirliliğin temizlenmesi) ve biyokimyasal uygulamalarda kullanılabilir. Bu, özellikle çeşitli endüstrilerde kullanılan enzimlerin ve mikroorganizmaların elde edilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir.

Denizel Biyopolimer ve Biyomateryaller: Denizel organizmalardan elde edilen biyopolimerler ve biyomateryaller, tıbbi cihazlar, biyomedikal uygulamalar ve biyoaktif kaplamalar gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Denizel Kaynaklı Gıda ve Yem Üretimi: Mavi biyoteknoloji, denizel kaynaklardan gıda ve yem üretimini içerir. Denizel organizmalardan elde edilen proteinler, omega-3 yağ asitleri ve diğer besin maddeleri, gıda ve yem endüstrilerinde kullanılabilir.

Mavi biyoteknoloji, sürdürülebilir deniz kaynakları kullanımı, çevre koruma ve biyoçeşitlilik koruma amacıyla çalışan bir alan olarak büyük önem taşır. Bu uygulamalar, denizel ekosistemleri anlamak ve değerlendirmek, endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda kullanmak ve su ürünleri endüstrisinin sürdürülebilirliğini artırmak için yapılan çalışmaları içerir.


Yeşil Biyoteknoloji

Yeşil biyoteknoloji, genellikle tarım ve bitki biyoteknolojisi ile ilgili biyoteknolojik uygulamaları ifade eder. Bu alandaki çalışmalar genellikle bitki genetik mühendisliği, bitki ıslahı ve tarımsal üretimde verimliliği artırmayı amaçlar. İşte yeşil biyoteknolojiye örnek uygulamalar:

Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO'lar): GDO'lar, belirli özelliklere sahip bitkileri üretmek amacıyla genetik mühendislik teknikleri kullanılarak oluşturulan organizmalardır. Bu bitkiler, pestlere dayanıklılık, kuraklık toleransı veya besin değerinde iyileştirmeler gibi özelliklere sahip olabilir.

Bitki Islahı: Yeşil biyoteknoloji, geleneksel ıslah yöntemleri yanında modern genetik mühendislik tekniklerini kullanarak bitkilerin genetik özelliklerini iyileştirme amacını taşır. Bu, daha dayanıklı, verimli ve besin değeri yüksek bitkilerin geliştirilmesine olanak tanır.

Biyolojik Pest Kontrolü: Yeşil biyoteknoloji, zararlılarla mücadelede kimyasal mücadele yerine biyolojik yöntemleri teşvik eder. Bu, zararlıları kontrol etmek için zararlıları düzenleyici organizmalarla (örneğin, yararlı böcekler) kullanma anlamına gelir.

Bitki Koruma Ürünleri: Bitki koruma ürünleri, bitkileri hastalıklara, zararlılara ve çevresel streslere karşı korumak için kullanılan biyoteknolojik ürünleri içerir. Bu, pestisit kullanımını azaltmayı ve bitki sağlığını artırmayı amaçlar.

Biyoaktif Bileşenler ve İkincil Metabolitler: Yeşil biyoteknoloji, bitkilerden elde edilen biyoaktif bileşenler ve ikincil metabolitlerin üretimiyle ilgilenir. Bu, ilaç, kozmetik, gıda katkı maddeleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek özel bileşenlerin üretimini içerir.

Sürdürülebilir Tarım: Yeşil biyoteknoloji, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler. Bu, su ve enerji kullanımını optimize etme, toprak kalitesini artırma ve tarımsal üretimde çevresel etkileri azaltma amacını taşır.

Yeşil biyoteknoloji, tarımsal üretimde verimliliği artırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla çalışan bir alan olarak büyük önem taşır. Bu uygulamalar, dünya genelinde tarımsal üretimde karşılaşılan çeşitli zorluklara çözüm sunmayı hedefler. Tarımı olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanan bu dal, genetik veya geleneksel biyoteknolojik uygulamaları kullanarak biyotik ve abiyotik strese karşı daha dirençli yeni mahsullerin üretilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Çevre dostu biyogübrelerin uygulanmasını ve biyopestisitlerin kullanılmasını sağlayan teknolojileri kullanmaktadır. 


Altın pirinç ise bu alanda verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. A vitamini prekürsörü olan ß-karoten üretimi için; nergis genlerini içeren altın pirinç, Asya popülasyonundaki 230 milyondan fazla insanın, A vitamini eksikliği nedeniyle yașadığı gece körlüğüyle mücadele etmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla üretilmiştir.

Not: Altın pirinç günümüzde kullanımda değildir. 

Beyaz Biyoteknoloji

Beyaz biyoteknoloji, genellikle endüstriyel uygulamalar ve üretim süreçlerinde biyoteknolojik yöntemleri kullanmayı ifade eder. Bu alandaki uygulamalar genellikle endüstriyel üretimde mikroorganizmaların, enzimlerin ve hücre kültürlerinin kullanılmasıyla ilgilidir. Endüstriyel biyoteknoloji olarak da adlandırılan bu dal organizmaların çeşitli yararlı kimyasalları üretecek yada zararlı kirletici kimyasalları yok edecek şekilde üretilmesini ve kullanımını kapsamaktadır. Șarap, ekmek veya bira üretiminde kullanılan maya buna verilecek örneklerden biri olabilir. Ayrca beyaz biyoteknoloji, daha eski ve geleneksel yöntemlere kıyasla daha az kaynak ve enerji tüketen süreçler ve ürünler tasarlamayı amaçlar. Böylece yenilenemez kaynaklara olan bağımlılığın ortadan kalkması, hızlı, doğa dostu ve maliyeti düşük proseslerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İşte beyaz biyoteknolojiye örnek uygulamalar:

Biyoaktif Maddelerin Üretimi: Beyaz biyoteknoloji, endüstriyel üretimde kullanılan biyoaktif maddelerin üretimini içerir. Bu maddeler, ilaçlar, biyoplastikler, enzimler, vitaminler ve diğer endüstriyel ürünler olabilir.

Enzim Üretimi ve Kullanımı: Enzimler, endüstriyel süreçlerde katalizör olarak kullanılabilir. Beyaz biyoteknoloji, özellikle özel enzimlerin genetik mühendislik yöntemleriyle üretilmesini ve endüstriyel uygulamalarda kullanımını içerir.

Biyoçözünür Polimerlerin Üretimi: Beyaz biyoteknoloji, biyoçözünür polimerlerin (örneğin, biyoplastikler) mikroorganizmalar aracılığıyla üretilmesini içerir. Bu, geleneksel plastik üretimine kıyasla daha sürdürülebilir bir yaklaşım sağlar.

Biyoenerji Üretimi: Beyaz biyoteknoloji, biyoyakıtların üretimi ve enerji kaynaklarının geliştirilmesini içerir. Biyogaz, biyoetanol ve biyodizel gibi biyoenerji kaynakları, mikroorganizmaların veya biyokatalizörlerin kullanılmasıyla elde edilebilir.

Gıda Endüstrisinde Kullanım: Beyaz biyoteknoloji, gıda endüstrisinde kullanılan bir dizi ürünün üretimini içerir. Fermente gıdaların üretimi, mayalama süreçleri ve diğer gıda işleme yöntemleri bu kapsamda yer alır.

Çevresel Uygulamalar: Beyaz biyoteknoloji, çevresel uygulamalarda kullanılan çeşitli mikroorganizmaların ve enzimlerin üretimini içerir. Biyoremediasyon (biyolojik olarak kirliliğin temizlenmesi), atık yönetimi ve su arıtma gibi alanlarda kullanılır.

Beyaz biyoteknoloji, endüstriyel süreçlerin daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlayan bir alan olarak önemlidir. Bu uygulamalar, kimya endüstrisi, enerji üretimi, gıda üretimi ve diğer endüstriyel sektörlerde çeşitli avantajlar sağlamayı hedefler. Endüstriyel uygulamaları temsil eder. Gıda üretimi, tekstil, biyolojik yakıtlar ve çeşitli kimyasal ürünlerin üretimi gibi endüstriyel süreçlere odaklanır.

Sarı Biyoteknoloji

Beslenme açısından zengin ürünlerin geliştirilmesi için biyoteknolojik tekniklerin kullanılmasıyla ilgili beslenme biyoteknolojisini ifade eder. Şarap, peynir ve bira gibi gıda ürünlerinin fermantasyon yoluyla araştırılması ve geliştirilmesini içerir. Bu kategoriye böceklerin kontrolü ve tarımsal ve tıbbi amaçlar için genlerinin değiştirilmesi de dâhildir.


Gri Biyoteknoloji

"Gri biyoteknoloji" genellikle çevre ile ilgili uygulamaları ifade eder. Gri biyoteknoloji, genellikle kirliliği kontrol etmek, atıkları yönetmek ve çevresel sorunlara biyolojik çözümler sunmak amacıyla kullanılan biyoteknolojik uygulamaları içerir. Yaşadığımız çevreyi iyileştirmek için canlı organizmalar kullanmayı hedeflemektedir. Biyoçeșitliliğin korunmasına ve biyoteknolojik yaklaşımlar kullanarak su, toprak ve havada oluşan zehirli maddelerin mikroorganizmalar veya bitkiler gibi canlılar yardımıyla zararsız maddelere dönüştürülmesine odaklanır. Ekosistemin aşırı kullanımını ve kirliliğini azaltarak çevreyi korumada iyileştirici yöntemler kullanmaktadır. Bir çevre kirleticisinin mikroorganizmalar yardımıyla uzaklaştırılması ișlemi olan biyoremediasyon da buna renge dahildir.

İşte gri biyoteknolojiye örnek uygulamalar:

Biyoremediasyon: Gri biyoteknoloji, kirliliği azaltmak veya ortadan kaldırmak için biyolojik organizmaları (bakteriler, mantarlar, bitkiler vb.) kullanmayı içerir. Bu, petrol kirliliği, kimyasal atıklar ve diğer çevresel kirleticilerin temizlenmesi için kullanılabilir.

Atık Yönetimi: Gri biyoteknoloji, atık ürünlerin geri dönüşümü ve azaltılması için biyolojik süreçleri kullanmayı içerir. Mikroorganizmaların ve enzimlerin kullanımı, organik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi için önemli bir rol oynar.

Biyoaktif Malzemelerin Üretimi: Gri biyoteknoloji, biyoaktif malzemelerin (örneğin, biyoaktif kaplamalar, biyoplastikler) çevre dostu yollarla üretilmesini içerir. Bu, endüstriyel malzemelerin üretiminde sürdürülebilir alternatifler sunabilir.

Su Arıtma: Gri biyoteknoloji, su kirliliğini azaltmak ve su arıtma sistemlerini geliştirmek amacıyla biyolojik süreçleri kullanır. Mikroorganizmalar ve bitkiler, su kirliliğiyle mücadelede etkili olabilir.

Hava Kalitesini İyileştirme: Gri biyoteknoloji, hava kirliliğini azaltmak ve hava kalitesini iyileştirmek amacıyla biyolojik çözümleri içerir. Bu, bitkilerin ve mikroorganizmaların hava kirleticilerini absorbe etmesini içerebilir.

Biyoenerji Üretimi: Gri biyoteknoloji, biyolojik kaynaklardan elde edilen enerji kaynaklarının üretimiyle ilgilenir. Biyogaz, biyodizel ve diğer biyoenerji kaynakları, atık malzemelerin biyolojik olarak işlenmesi ile elde edilebilir.

Gri biyoteknoloji, çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve çevresel sorunlara çözümler sunmak amacıyla geliştirilen uygulamaları içerir. Bu uygulamalar, çevre dostu ve etkili biyolojik çözümler sunarak çeşitli endüstrilerde ve çevresel uygulamalarda kullanılmaktadır.


Siyah Biyoteknoloji

"Siyah biyoteknoloji" terimi genellikle biyogüvenlik, biyolojik savunma ve toplu felaket durumlarına müdahale ile ilgili alanları ifade eder. Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle biyolojik tehditlere karşı savunma mekanizmalarını, biyogüvenlik önlemlerini ve toplu felaket durumlarına karşı müdahale stratejilerini içerir. İşte siyah biyoteknolojiye örnek uygulamalar:

Biyogüvenlik ve Biyolojik Savunma: Siyah biyoteknoloji, biyolojik tehditlere karşı savunma stratejilerini içerir. Bu, potansiyel biyolojik saldırılara karşı önlemler almayı, biyolojik tehditleri tespit etmeyi ve etkili bir şekilde karşı koymayı amaçlar.

Toplu Felaket Durumlarına Müdahale: Siyah biyoteknoloji, doğal afetler, salgın hastalıklar veya diğer toplu felaket durumlarına müdahalede kullanılabilecek biyoteknolojik uygulamaları içerir. Bu, hızlı ve etkili bir biyolojik müdahaleyi amaçlar.

Biyolojik Tehdit Algılama ve İzleme: Siyah biyoteknoloji, biyolojik tehditleri algılamak, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan gelişmiş sensörler ve tanı araçlarını içerir. Bu, potansiyel biyolojik tehditleri erken tespit etmeyi amaçlar.

Biyolojik Tehditlere Karşı Aşı ve İlaç Geliştirme: Bu alan, biyolojik saldırılara veya salgınlara karşı etkili aşılar ve ilaçlar geliştirmeyi içerir. Hızlı tepki ve uygun tedavi yöntemlerini sağlamayı amaçlar.

Siyah biyoteknoloji, güvenlik ve acil durum müdahalesi açısından kritik bir öneme sahiptir ve potansiyel biyolojik tehditlere karşı toplumları koruma amacını taşır. Bu alandaki çalışmalar genellikle devletler, askeri birimler ve güvenlikle ilgilenen kuruluşlar tarafından vurgulanır.


Mor Biyoteknoloji

Bilimi çevreleyen yasal yönlerin araştırılmasına odaklanmaktadır. Biyoteknoloji, çoğu kez icatların patentlenmesi ile ilgili hukuk sorunlarının yanı sıra şüphe ve korkulara neden olmaktadır. Bu nedenle, oldukça ciddi ahlaki ikilemler ve etik tartışmalar ortaya çıkmıştır. Mor biyoteknoloji, bu problemlerin düzenlenmesi ve çözülmesine yönelik tartışma için bir platformun düzenlenmesi ve oluşturulmasını amaçlamaktadır. Aymı zamanda biyogüvenliği ve belirli teknolojilerin (gen terapisi, hayvan testleri vb.) ahlaki etkilerini de içermektedir. Mor biyoteknoloji çalışmalarına, ABD Yüksek Mahkemesi'nin genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların patentlenebileceği kararına vardığı 16 Haziran 1980'den itibaren başlamıştır.


Kahverengi Biyoteknoloji

“Kahverengi biyoteknoloji”, özellikle kurak topraklar ve çöller üzerinde odaklanarak, gelişmiş tohumlar ve hastalıksız, yüksek kaliteli bitkilerin kullanımını içeren GMO teknolojisiyle düşük yağışlı bölgelerde yüksek değerli ticari ürünlerin yetiştirilmesini amaçlar. Bu alandaki çalışmalar, çöl bitkilerinin yetiştirilmesini, tuzlu tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesini ve su, atık su ve diğer su kaynaklarının rasyonel kullanımını içerir. Kahverengi biyoteknolojinin ana hedefleri şunları içerir:

Çöl Bitkilerinin Yetiştirilmesi: Kurak ve çöl bölgelerinde yetişen bitkilerin geliştirilmesi, bu bitkilerin daha dayanıklı, verimli ve ticari değeri yüksek olmasını sağlamayı amaçlar. Bu, bölgeye özgü bitki türlerinin genetik mühendislik ile iyileştirilmesini içerebilir.

Tuzlu Tarım: Tuzlu tarım, tuzlu topraklarda ve sularında yetişen bitkilerin geliştirilmesini içerir. Bu, tuzluluk toleransına sahip bitkilerin genetik olarak modifiye edilmesi veya doğal yollardan seçilmiş tuzluluk toleransına sahip türlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Kahverengi biyoteknoloji, su ürünleri yetiştiriciliği konusunda çalışarak, sucul organizmaların genetik mühendislik yoluyla daha dayanıklı ve verimli hale getirilmesini amaçlar. Bu, özellikle su kaynakları sınırlı olan bölgelerde sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için önemlidir.

Su Kaynaklarının Rasyonel Kullanımı: Bu alan, su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için biyoteknolojik yaklaşımların geliştirilmesini içerir. Bitkilerin su kullanım verimliliğini artırmaya yönelik genetik iyileştirmeler ve suyun daha etkili bir şekilde yönetilmesi bu kapsamda yer alabilir.

Kahverengi biyoteknoloji, kuraklıkla mücadele, sürdürülebilir tarım ve su kaynakları yönetimi gibi konularda önemli çözümler sunmayı hedefler. Bu alan, çevresel koşulların zorlu olduğu bölgelerde tarımsal üretkenliği ve su kaynaklarının verimli kullanımını artırmak amacıyla çalışır. Kurak topraklar ve çöller üzerinde yoğunlaşan bu da GDO (Genetiği Değiştirilmiș Organizma) teknolojisini kullanarak, düşük yağışlı bölgelerde yüksek değerli ticari ürünler yetiştirmek için gelişmiş tohumların ve hastalıksız yüksek kaliteli bitkilerin kullanılmasıyla yararlı bir etki yaratılabilmesini amaçlamaktadır. Özellikle çöl bitkilerinin yetiştirilmesi, tuzlu tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliștirilmesi ve su, atık su ve diğer su kaynaklarıın rasyonel kullanımı ile yakından ilgilenmektedir.

Altın Biyoteknoloji

Biyoinformatik olarak da bilinen bu biyoteknoloji dalı, bilgisayar bilimi, çip teknolojisi ve nanobiyoteknoloji ile ilgilenmektedir. Primerlerin aranmasını, peptitlerin sekanslanmasını, DNA'da alternatiflerin araştırılmasını içerir.

Bu renk kategorileri, biyoteknolojinin farklı yönlerini vurgulamak için kullanılan genel bir sınıflandırmadır. Ancak, bu sınıflandırma bazen belirsiz ve değişken olabilir, çünkü biyoteknoloji alanındaki araştırma ve gelişmeler sürekli olarak değişim geçirir.

Kaynakça
 1. Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Usta (2022), Her Yönüyle Biyoteknoloji, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara
 2. Renneberg, R. (2023). Biotechnology for beginners. Academic Press.
 3. Lock, R., & Miles, C. (1993). Biotechnology and genetic engineering: students' knowledge and attitudes. Journal of Biological Education, 27(4), 267-272. 
 4. Astwood, J. D., Fuchs, R. L., & Lavrik, P. B. (1996). Food biotechnology and genetic engineering. Food allergy: adverse reactions to food and food additives., (Ed. 2), 65-92.
 5. Gavrilescu, M., & Chisti, Y. (2005). Biotechnology—a sustainable alternative for chemical industry. Biotechnology advances, 23(7-8), 471-499.
 6. National Research Council. (2002). Animal biotechnology: science-based concerns.
Benzer Makaleler
Başka Bir Yüzyılda Yeniden Dünyaya Gelme İmkanımız Olabilir Mi?
Plastik Yiyen Bakteriler Atık Sorununu Çözebilir Mi?
Tıbbi Biyoteknolojinin İlk Ürünü Antibiyotik Nasıl Keşfedildi?
Avcı Bitkiler
2022’ye Bilim Kurgu Hissi Veren Biyomedikal Gelişmeler
Hayvanların Evcilleştirme Süreci
Nobel Ödüllü Genetik Çalışması: CRISPR-CAS9 Nedir?
2022 Bilimin En'leri
Çevrenin Kalıtımı: Epigenetik Nedir?
Evde Kendi Yeşilliğinizi Yetiştirmenin Yolları
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER