Konya Bilim Merkezi BilimUp

Finansın Karmaşık Karakteri

2 dk
266

Bir şirketin büyümesi için gereken şeyler çok fazla değildir. Yeteri kadar sermaye, iş gücü ve sağlam bir satış stratejisi yeterlidir. Peki sizce bu sermaye nasıl karşılanmaktadır? İşte bu sorunun cevabı ile finans sektörünün önemi karşımıza çıkmaktadır.

Finans, para ve yatırımların yönetimi, oluşturulması ve incelenmesi ile ilgili konular için kullanılan ekonominin alt dalıdır. Gelir akışlarını kullanarak mevcut projeleri finanse etmek için kredi ve borç, menkul kıymetler ve yatırım kullanımlarını içermektedir. Finans, paranın zaman değeri, faiz oranları gibi konularla ilgilenmektedir.

Finans kendi içinde: kamusal finans, kurumsal finans, kişisel finans ve sosyal finans olarak 4 ana dala ayrılır. İlk olarak kamusal finans incelenir. Hükümet devletin mal varlığı olan kaynakları belediye, bakanlık gibi kamusal alanlarda çalışan kurumlara olması gerektiği şekilde dağıtır. Kamusal finans aynı zamanda bankalar ile merkez bankası arasındaki para bağlantısını da ele alır. Son olarak da devletin emriyle şirketler tarafından yapılan projeler de bu finansal alan ile incelenir.

Kurumsal finans ise çok daha farklı bir şekilde açıklanmaktadır. İşletmeler, öz sermaye yatırımlarından kredi düzenlemelerine kadar çeşitli yollarla finansman elde etmektedirler. Bir firma bir bankadan kredi alabilmektedir veya bir kredi limiti ayarlayabilmektedir. Borç almak ve uygun şekilde yönetmek, bir şirketin büyümesine ve daha karlı olmasına yardımcı olmaktadır. Kurumsal finans ise tüm bu işlemleri incelemektedir.

Bir diğer alan ise kişisel finanstır. Kişisel finans bir bireyin veya ailenin mevcut finansal durumunu analiz etmeyi, kısa vadeli ve uzun vadeli ihtiyaçları belirlemeyi ve bu ihtiyaçları bireysel finansal kısıtlamalar dahilinde karşılamak için bir plan yürütmeyi içermektedir. Basite indirgeyecek olursak: Ev ekonomisi ve maaşın doğru şeylere harcanması denebilmektedir. Kişisel finans, büyük ölçüde kişinin kazancına, yaşam gereksinimlerine ve bireysel hedef ve arzularına bağlanmaktadır. Hedefleriniz ve ihtiyaçlarınıza göre harcamalarınız değişebilmektedir.

Son ana finans dalı ise sosyal finanstır. Sosyal finans: hayır kurumları ve bazı kooperatifler dahil olmak üzere sosyal girişimlere yapılan yatırımları ifade eder. Bu yatırımlar doğrudan bağıştan ziyade yatırımcının hem finansal bir ödül hem de sosyal bir kazanç sağlar. Yani çoğu zaman kurumlar reklamını yapmak için yardım etkinlikleri düzenler. Bu etkinliklerin parasal yönünü inceleyen alan da sosyal finanstır.

Kaynakça

https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2006.00330.x

https://books.google.com.tr/books?hl=en&lr=&id=ENV8CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT21&dq=finance&ots=qYdmTbdY5v&sig=HSUZhIaMvkL1MOxvdb8_tbaJ8ME&redir_esc=y#v=onepage&q=finance&f=false

Benzer Makaleler

Nostalji Sevmeye Programlı Olabilir Misiniz?
Çalma Hastalığı, Kleptomani
Milgram Deneyi: Otoriteye Neden Boyun Eğeriz?
Her Gülümseme Aynı Mıdır?
Kağıtlar Nasıl Oluşur?
Neden Yalan Gerçeğe Göre 6 Kat Hızlı Yayılır?
Kelimelerin Kullanım Sıklığındaki Akıl Almaz Orantı: Zipf Yasası
Dünyanın Nüfus Kapasitesi Var mı?
Görgülü Kuşlar Neden Gördüğünü İşler?
En Değerli Madde Nedir?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER