Konya Bilim Merkezi BilimUp
 / 

Denizlerden Gelen Biyoyakıt: Mikroalgler

Beyza Başar
3 dk
1004

Denizlerin derinliklerinden elde edebileceğiniz bir ürünü otomobilinize yakıt olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet kulağa tuhaf gelse de bu mümkün. Peki, şu anda dünya üzerinde zaten mevcut olan fosil yakıtlar ve buna bağlı petrol kaynakları varken neden denizin derinliklerinde yakıt arama ihtiyacı duyulmuştur?


Yakıt ihtiyacında çevre kirliliğini arttıran, yenilenemez ve aynı zamanda pahalı olan enerji kaynaklarına yönelimi azaltabilmek mümkündür. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları (biyokütle, hidrogüç, jeotermal, güneş, rüzgâr ve dalga enerjisi gibi) önemli ölçüde rol almaktadırlar. Doğa dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilir, üretimi ve maliyeti kolay ve ucuz yöntemlerle elde edilen biyoyakıtlar şimdiden çözüm yolu olmaya başlamıştır. Biyoyakıtlar; doğada mevcut olan tarım ürünlerinin, fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak ticari özelliğe sahip katı, sıvı ve gaz haldeki bitkisel enerji kaynaklarına çevrilmesidir. Ancak; birinci ve ikinci nesil kaynakların (bitkiler ve bitkisel atıklar) biyodizel, biyogaz ve etanol üretimi için tüketilmesi tarımı, gıda piyasasını ve su kaynaklarını etkilediği için daha alternatif kaynak arayışına başlanmıştır ve üçüncü nesil yakıtlar ön plana çıkmıştır. Bunlardan başlıcası, mikroalglerdir.


Mikroalgler; fotosentez yaparak tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu canlılar, içerdikleri yüksek miktarda yağ oranı, hızlı ve kolay büyüyebilmeleri sayesinde tercih edilebilecek biyoyakıt hammaddesidirler. Ayrıca karasal bitkilere oranla karbondioksiti ve güneş ışığını daha etkili kullanırlar.


Peki mikroalgler yakıt ürününe nasıl dönüşürler? Bu süreç ortama ve kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişebilir. Fakat genel itibariyle; mikroalg türü seçme, yetiştirme, hasat etme, mikroalgden yağ özütleme ve rafineri işlemleridir. Rafineri kısmından sonra yalnızca biyoyakıt üretimi değil, başka maddelerin eldesi ve farklı alanlarda da kullanımı mevcuttur. Örneğin; oluşan atıklardan bir dizi işlem ile hayvan yemi üretimi veya içeriğindeki proteinin çıkarılmasıyla gıda sektöründe de kullanılabiliyor. Biyoyakıt üretimi için ise transesterifikasyon adı verilen işlemin yapılması gerekir. Bu işlem, mikroalg içindeki yağın alkol ve baz eşliğinde reaksiyona girmesini ve bu sayede biyodizel yakıt elde edilmesini sağlar. 


Gelecek yıllarda beklenen kuraklık ve kıtlığın önlenebilmesi için tarımsal ürünleri koruma altına almak zorundayız. Bu sebeple hem tarımsal bitkilerin ve tahılların sadece gıda amaçlı tüketimi, hem de çevreye zarar vermeden kısa sürede daha çok enerji sağlayan, daha çabuk üretilebilen kaynakların kullanımı gerekmektedir. Kullandığımız otomobillerde, tarım makinelerinde, lojistik gibi alanlarda kullanılabilecek mikroalgler gelecek için potansiyel yakıt kaynağı olarak görülmektedir.


Kaynakça
  1. Özdemir, Z. Ö., & Mutlubaş, H. (2016). Biyodizel Üretim Yöntemleri ve Çevresel Etkileri. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 129-143.
  2. Sivaramakrishnan, R., & Incharoensakdi, A. (2018). Microalgae as feedstock for biodiesel production under ultrasound treatment–A review. Bioresource technology, 250, 877-887.
  3. ÇILGIN, E. (2015). 3. Nesil biyoyakıt teknolojisi alglerin bir dizel motorunda performans ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması.
  4. Horuz, A., Korkmaz, A., & Akınoğlu, G. (2015). Biyoyakıt bitkileri ve teknolojisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(2), 69-81.
  5. Elcik, H., & Çakmakcı, M. (2017). Mikroalg üretimi ve mikroalglerden biyoyakıt eldesi. Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, 32(3).
Benzer Makaleler
Bitkiler de Konuşur
Kahve ya da Çay Tercihimizi Genler mi Belirler?
Arılar Kovanlarını Nasıl Koruyor; Propolis ve Arı Sütü
Uyku Gerçekten Dinlendirir Mi?
Tükürük Ne İşe Yarar?
Hapşırmak Sadece İnsanlara Mı Özgüdür?
Böcekler Neden Işık Etrafında Toplanır?
Aksolotl Semenderleri Beyinlerini Nasıl Yenileyebiliyor?
Acıyı Algılayamayan Beynimiz Nasıl Ağrıyor?
İlk Hücre Teorisi: Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER