Konya Bilim Merkezi BilimUp

Bal Arısı Kolonilerinde Görülen Salgın: Deforme Kanat Hastalığı

Büşra Elif Kıvrak
3 dk
939

Bal arıları, ABD'de 15 milyar dolardan fazla gelir sağlanan tarımsal hizmetten sorumludur. Bu rakam, tüm dünyadaki tarımsal faaliyetler ve çiftlik ürünlerinin üretimi için 215 milyardan fazladır. Küresel gıda ihtiyacının üçte biri bal arılarının tozlaşmasına bağlıdır çünkü bal arıları çiçekli bitki ve mahsullerinin yaklaşık %80'inin tozlaşması için hayati öneme sahiptir. Bal arılarının dünya çapındaki doğal ve tarımsal ekosistemdeki rolü, arı sağlığının öneminin altını çizmektedir.

KIŞLATMA DÖNEMİ

ABD'de 1947-2005 yıllarında bal arısı kovanlarının sayısında %59 düşüş kaydedildi. Ayrıca arıcılar kışlatmayla ilgili olarak koloni ölümlerinin gerçekleştiğini rapor etmişlerdir. Kışlatma, arıların kış aylarını geçirdiği döneme verilen isimdir. Bu dönem, Ekim ayı sonundan Nisan ayı başına kadar sürer. Arılar, kış aylarında kovanlarının içerisinde çerçevelerin orta yerinde bir küme halinde toplanır. Kovandaki arıların birinde ya da birkaçında bir hastalık bulunursa bu hastalık tüm koloniye yayılabilir. Deforme kanat virüsü (DKV), kolonilerin kışlatma döneminde ölmelerine sebep olan kritik bir patojendir. Bu virüs, 32 farklı ülkedeki tüm bal arısı kolonilerinin %50'sinden fazlasında tespit edilmiştir. Bu nedenle, deforme kanat virüsü bal arıları üzerinde hayati bir etkiye sahip olan bir patojendir ve bu virüsün sebep olduğu enfeksiyon bal arısı kolonilerinin kaybına neden olmaktadır.

Virüs, arılar arasında Varroa akarı adlı bir arı parazitiyle taşınır. Varroa akarı, virüsün farklı koloniler arasında yayılmasına da sebep olur. Bazı enfeksiyonlu arılarda semptomlar görülmez ancak yine de vardır ve gizli bir formdadır. Virüsün yayılması bu formdayken de devam etmektedir. Bu, özellikle bal arısı yetişkin aşamada enfekte olduğunda veya virüs yükünün düşük olduğu durumlarda olur. Semptom gözlenmeden virüsün yayılması kolonileri uzun süreli strese sokar. Gizli enfeksiyonlar nedeniyle koloniler nüfus kaybından çokça zarar görür.

DKV, kolayca tanınabilir semptomlara sahip birkaç virüsten biridir. DKV ile enfekte olmuş arılardaki belirtiler; bükülmüş ve buruşmuş kanatlar, şişkin karınlar, daha küçük bedenler ve renk değişikliği olarak bilinir. Bu virüs, bal arılarının öğrenmesi ve hafızası üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu da bal arılarının ana görevleri olan yiyecek için dolaşmak, kendilerini ve kolonilerini beslemek gibi fonksiyonlarını olumsuz etkiler.

Bu hastalık arıcılar tarafından kullanılan geleneksel yöntemlerden biri olan kolonilerdeki Varroa akar popülasyonlarının kontrol edilmesiyle önlenmeye çalışılır. Bu zararlıya karşı böcek ilaçları da kullanılmaktadır. Deforme kanat virüsünün ve diğer birçok arı hastalığının arıların vücudundaki etkisinin anlaşılması için bilim insanları hem moleküler biyoloji ve genetik alanındaki yeni teknikleri hem de araştırmaların bilgisayar programları yardımıyla yapıldığı biyoinformatik alanını kullanmaktadır. Arı sağlığıyla ilgili bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bal arısı kolonilerinde görülen salgınların sona ermesi sağlanabilir.

Benzer Makaleler
Bitkiler de Konuşur
Kahve ya da Çay Tercihimizi Genler mi Belirler?
Arılar Kovanlarını Nasıl Koruyor; Propolis ve Arı Sütü
Uyku Gerçekten Dinlendirir Mi?
Hapşırmak Sadece İnsanlara Mı Özgüdür?
Böcekler Neden Işık Etrafında Toplanır?
Aksolotl Semenderleri Beyinlerini Nasıl Yenileyebiliyor?
Acıyı Algılayamayan Beynimiz Nasıl Ağrıyor?
İlk Hücre Teorisi: Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı?
İlaçlar Nasıl Onaylanıyor?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER