Konya Bilim Merkezi BilimUp

3B Uygulamaları Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırır?

Gözde Düriye Alkan
3 dk
706

Son yıllarda Üç boyutlu (3B) yazıcılarla ilgili haberlere denk gelmiş olabilirsiniz. Bu yazıcılar kullanılarak birçok alanda üretim yapılabilir. Hatta inşaat gibi sektörlerde insan gücünün yerini alabilirler. Örneğin; telefonda görüp beğendiğiniz bir tişörtün evinizde üretilmesini ister miydiniz?

Cisimler; uzunluk, genişlik ve derinliğe sahipse bu durumda üç boyuttan bahsedilebilir. Üç boyutlu programlarda tasarlanan nesneleri somut hale getiren makinelere üç boyutlu yazıcı denir. Bu yazıcılar bir zemin katmanı oluşturduktan sonra katmanları birbiri üzerine ekleyerek tasarlanan cismi oluştururlar. Bu katmanların birbirine nasıl ekleneceği konusunda üç boyutlu modelleme yazılımları ve bilgisayar destekli programlardan yararlanılır.

Bu teknoloji, 1986 yılında Charles Hull tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde, inşaat, prototipleme ve biyomekanik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe birçok avantaj sağlamaktadır. Bu sektörde yazıcının içine oldukça yoğun halde bulunan beton koyulur. Hazır bir malzemeyi alıp şekil vermek yerine direkt olarak istenilen şeklin basılması nedeniyle daha az atık çıkarken malzemenin modelleme uygulamasında tasarlanan şekilde basılabilmesi tasarımda özgürlük sağlamaktadır. Basma işleminin tamamen bilgisayarla kontrol edilebilmesi de ek bir avantaj sağlamaktadır. Tüm bu avantajların yanında, basılan objeye bağlı olarak yavaş olabilmesi ve kullanımının sınırlı olması gibi dezavantajları vardır. Son gelişmelerle maliyeti düşürülmesi ile 3B yazıcılar; okullarda, evlerde, kütüphanelerde ve laboratuvarlarda uygulamalarını artırmıştır. 3B yazıcıların uygulama alanlarının artması, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasının önünü açmıştır.

Monomer ve polimer terimlerini duymuş olabilirsiniz. Birçok monomer bir araya gelerek polimeri oluşturur. Cisimlerin en basit yapıtaşına monomer denir, buna glikozu örnek verebiliriz. Binlerce glikozun polimerleşmiş hali glikojen olarak adlandırılır. Kemik, kıkırdak, kardiyovasküler, karaciğer, kornea ve sinir sistemi gibi doku mühendisliği uygulamalarında hammadde olarak çoğunlukla kullanılan sentetik polimerlerin yerini daha sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla biyolojik kökenli polimerler almaya başlamıştır. Vücutta zamanla bozunarak atılabilen ya da bozunduğu zaman zararlı maddelere dönüşmeyen polimerler olan selüloz, hemiselüloz, nişasta, lignin, aljinat, kitosan ve türevleri de tercih edilmeye başlanmıştır. Bu biyopolimerler kullanılarak, gıda, giyim ve sağlık alanında üretimler yapılabilir.

3B baskı teknolojisi kullanılarak 3B giysiler, ayakkabılar ve aksesuarlar üretilebilir. İlk etapta, 3B baskı daha çok sanatsal bir dokunuş için kullanılıyordu ancak moda endüstrisi artık giyilebilir giysilerin üretimi için de 3B baskılı projeler geliştiriyor. Sağlık alanında ise anatomik modellerde, cerrahi işlemleri planlamada ve radyolojide, ortez-protez-implant üretiminde, farmokolojik uygulamalarda ve cerrahi enstrüman üretiminde kullanılır.

Farmakolojik uygulamalara örnek olarak kişiye özgü dozda tabletlerin her köşesinde eşit doz olacak şekilde ve aynı anda çok sayıda ilaç kullanılması gerekiyorsa aynı tablete katman katman sığdırılmış bir şekilde üretilmiş olanlar verilebilir. Bu uygulama ile özellikle yaşlı-unutkan, bakım evlerindeki hastalar ya da doz ayarlaması zor çocuk ve organ yetmezliği yaşayan hastalarda karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi sağlanabilir.

Kaynakça
  1. Ngo, T., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K., & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. Composites Part B: Engineering, 143, 172-196. doi: 10.1016/j.compositesb.2018.02.012
  2. https://www.youtube.com/watch?v=3s94mIhCyt4
  3. https://www.youtube.com/watch?v=ajlE3N2Imyo
  4. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/504415
  5. https://dergi.erzurum.edu.tr/iibf/article/download/28/27/241
  6. https://gifer.com/en/BCO1
Benzer Makaleler
Nanosensörler Kalp Krizini Tespit Edebilir Mi?
Gramofonlar Nasıl Çalışır?
Elektronik Atık Sorunu Çözülebilir Mi?
Arkeolojik Bulguların Yaşı Nasıl Hesaplanıyor?
Tuz Tanesi Boyutunda Fotoğraflar Çeken Kamera
Kan Vermeden Değerlerinizi Ölçmenin Bir Yolu Olsa Nasıl Olurdu?
Web Siteleri Temalarıyla Kullanıcılarını Manipüle Mi Ediyor?
Bilgisayarlar da Bilgisayarlardan Oluşur
Kişisel Veri Gizliliği Nedir ve Neden Önemlidir?
ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER